Courses 
Seminář a cvičení z chemie pro 3. ročník (2009 - 2010), vyučující Mgr. Marek Pavlíček, Ph.D.
Seminář a cvičení z chemie pro 4. ročník (2) (2009 – 2010), vyučující Mgr. Marek Pavlíček, Ph.D.
Seminář a cvičení z chemie pro 4. ročník (1) (2009 – 2010), vyučující Mgr. Marek Pavlíček, Ph.D.
1. AF (2009 -2010), vyučující Mgr. Miroslav VývodaThis course allows guest users to enter
2. B (2009 - 2010), vyučující Mgr. Jana FojtíkováThis course allows guest users to enter
3. AF (2009 -2010), vyučující Mgr. Miroslav VývodaThis course allows guest users to enter
3. B (2009 - 2010), vyučující RNDr. Jana JakubcováThis course allows guest users to enter
4. AF (2009 -2010), vyučující Mgr. Miroslav VývodaThis course allows guest users to enter
5. AF (2009 -2010), vyučující Mgr. Miroslav VývodaThis course allows guest users to enter
6. AF (2009 -2010), vyučující Mgr. Miroslav VývodaThis course allows guest users to enter
6. A8 (2009 - 2010), vyučující Mgr. Jana FojtíkováThis course allows guest users to enter
6. B8 (2009 - 2010), vyučující Mgr. Jana FojtíkováThis course allows guest users to enter
7. A8 (2009 - 2010), vyučující RNDr. Jana JakubcováThis course allows guest users to enter
7. B8 (2009 - 2010), vyučující RNDr. Jana JakubcováThis course allows guest users to enter